PROF.DR.MUŞTURAY KARÇAALTINCABA

Geri Dön

Muşturay Karçaaltıncaba

Tel: 312 - 305 11 88
Belgeç (faks): 312 - 311 21 45
E-posta: musturayk@yahoo.com

 

Konya Anadolu Lisesi’ni ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce Bölümü’nü bitirdi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı'nda uzmanlık eğitimini 2001'de tamamladı. 2005'te doçent, 2011'de profesör oldu.

Radyoloji üst ihtisasını 2001-2002 yıllarında ABD'de Milwaukee, Wisconsin'deki Medical College of Wisconsin Radyoloji Bölümü’nde vücut görüntülemesi alanında tamamladı.

Kalp görüntülemesi ve katetersiz koroner anjiyografi, BT ve MR-anjiyografi ve karın organlarının görüntülenmesi (çok detektörlü bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

radyoloji@hacettepe.edu.tr